Szkoła Podstawowa nr 4 im. mjr Henryka Sucharskiego

73-110 Stargard Wielkopolska 30 Tel.: (91) 573-39-70

Koła Zainteresowań 2017/2018

KOŁA ZAINTERESOWAŃ 2017/2018

Dzień tygodnia

Godziny zajęć

Rodzaj zajęć

Prowadzący

Nr sali

 

 

 

 

 

Poniedziałek

8.50 - 9.35

Zajęcia wyrównawcze: kl. 4b

A. Parzybut

11

9.45 – 11.25

Logopedia

P. Masłowska Tuka

22

9.45 – 10.30

Zajęcia wyrównawcze: kl. 4a

A. Parzybut

11

10.40 – 11.35

Pomoc psychologiczno - pedagogiczna

A. Gregoruk

9

11.35 – 12.35

Specjalistyczne – terapia pedagogiczna

A. Parzybut

11

11.35 – 12.35

Specjalistyczne – korekcyjno - kompensacyjne

A. Gregoruk

9

12.40 – 13.25

Pomoc psychologiczno - pedagogiczna

A. Gregoruk

9

12.40 – 13.25

Zajęcia wyrównawcze: język polski kl.  5a,6c

M. Dłużak  - Pluta

stołówka

12.35 – 13.35

Specjalistyczne – korekcyjno - kompensacyjne

A. Parzybut

11

13.35 – 14.35

Specjalistyczne – korekcyjno - kompensacyjne

A. Parzybut

11

13.30 – 14.15

Koło matematyczne dla klas V - VII

A. Walczak

36

14.25 – 15.10

Zajęcia wyrównawcze: język angielski

S. Stojanowska

22

15.15 – 16.00

Zajęcia wyrównawcze: język polski VI a, VI b, V b

E. Potrykus

39

16.00 – 18.00

Zajęcia sportowe

A. Ziętkowski

sala

16.00 – 16.45

Zapasy 0 - II

R. Dobrodziej

Sala zabaw

16.45 – 17.00

Zapasy III - VII

R. Dobrodziej

Sala zabaw

 

 

 

 

 

Wtorek

8.50 – 9.45

Zajęcia wyrównawcze: język polski  IV a, IV b, IV c

I. Adamczewska

22

9.35 – 10.35

Specjalistyczne – korekcyjno - kompensacyjne

A. Parzybut

11

11.35 – 12.00

Logopedia

P. Masłowska - Tuka

9

11.35 – 12.20

Pomoc psychologiczno - pedagogiczna

A. Parzybut

11

11.35 – 12.20

Zajęcia wyrównawcze:  klasa I

B. Szpener

27

13.30 – 14.30

Specjalistyczne – korekcyjno - kompensacyjne

A. Gregoruk

Stołówka

14.25 – 15.10

Zajęcia wyrównawcze: język angielski kl. VII

M. Metyk - Lewicka

38

15.15 – 16.00

Zespół wokalny

M. Haftman

40

15.15 – 16.00

Klub przyjaciół biblioteki

R. Samsonik

Biblioteka

16.00 – 16.45

Koło informatyczne klas III, IV

E. Ziętkowska

31

16.00 – 16.45

Koło czytelniczo - plastyczne

B. Kowbel,

I. Bartkowiak,

B. Szpaner,

E. Wiśniewska

świetlica

16.00 – 16.45

Zajęcia wyrównawcze: matematyka

P. Bączek

35

16.00 – 18.30

Koło Mały ratownik

R. Dobrodziej

Świetlica

 

 

 

 

 

środa

9.45 – 10.30

Pomoc psychologiczno – pedagogiczna

A. Gregoruk

11

10.30 – 11.30

Zajęcia korekcyjno - kompensacyjne

A. Gregoruk

11

10.35 – 12.15

Logopedia

P. Masłowska - Tuka

9

13.35 – 14.20

Wspomaganie rozwoju mowy, gry logopedyczne

P. Masłowska – Tuka,

G. Piechota,

A. Szczerbic

8

14.30 – 16.00

Akademia młodego kucharza

B. Mohtame

Stołówka

14.25 – 15.10

Zajęcia wyrównawcze: język polski klas VII

M. Maliszewska

32

15.15 – 16.00

Zajęcia wyrównawcze matematyka klas IV

L. Halczuk

35

16.00 – 17.30

Koło Informatyczne klas  V - VII

M. Mogilnicka

31

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Czwartek

 

 

 

 

10.30 – 11.30

Zajęcia korekcyjno - kompensacyjne

A. Gregoruk

 

11

11.35 – 13.25

Pomoc psychologiczno – pedagogiczna

A. Gregoruk

 

11

10.40 – 12.20

Logopedia

P. Masłowska - Tuka

9

14.25 – 15.10

Koło przyrodnicze

M. Kowalczyk - Nogalska

32

15.15 – 16.00

Koło teatralne I - III

E. Potrykus

39

 

15.15 – 16.00

Zajęcia wyrównawcze:  matematyka , IV d, V a

A Walczak

35

 

16.00 – 16.45

Koło teatralne IV VII

B. Szpaner, S. Szczerba

Świetlica

16.00 – 18.00

Zajęcia sportowe

A. Ziętkowski

 

sala gimnastyczna

Piątek

8.50 – 9.35

Pomoc psychologiczno - pedagogiczna

A. Parzybut

11

 

10.40 – 11.35

Pomoc psychologiczno - pedagogiczna

A. Parzybut

11

 

10.35 – 12.20

Logopedia

P. Masłowska - Tuka

9

12.30.- 13.15

Pomoc psychologiczno - pedagogiczna

A. Parzybut

11

 

12.40 – 13.25

Zajęcia wyrównawcze: język polski klasa IV d

M. Dłużak - Pluta

39

 

13.30 – 14.15

Zajęcia przyrodnicze

M. Berent

33

 

14.20 – 15.10

Koło języka niemieckiego

A. Woźnicka

8

 

14.25 – 15.10

Zajęcia historyczne

I. Adamczewska

23

 

14.25 – 15.10

Zajęcia wyrównawcze: matematyka klas VII

 

A. Walczak

36

15.15 – 16.45

Koło Mały ratownik

R. Dobrodziej

Świetlica