Szkoła Podstawowa nr 4 im. mjr Henryka Sucharskiego

73-110 Stargard Wielkopolska 30 Tel.: (91) 573-39-70
Jesteś tutaj:
  1. Start
  2. Rada Rodziców

Rada Rodziców

   

 

 

Skład Prezydium Rady Rodziców 2017/2018

 

Przewodniczący                     Anna Wręczycka

Z-ca Przewodniczącego             Piotr Etmański

Skarbnik                             Agata Latoszek

 

Członkowie:

  • Magdalena Jagiełło
  • Agnieszka Krawczyk
  • Katarzyna Grabowska
  • Katarzyna Kokoiel
  • Anna Wołyniec
  • Sylwia Sucholas

 

Zadaniem Rady Rodziców przy Szkole Podstawowej nr 4 w Stargardzie, jest współpraca z Dyrekcją Szkoły, Radą Pedagogiczną oraz pozostałymi pracownikami placówki w celu wspierania realizacji zadań szkoły, a także zapewnienie rodzicom rzeczywistego wpływu na jej działalność.

     Rada Rodziców stanowi forum, na którym możemy wyrazić oczekiwania wobec szkoły i jej pracowników. Chcemy mieć wpływ na funkcjonowanie placówki, będącej miejscem, w którym nasze dzieci spędzają większość swojego czasu i której powierzyliśmy odpowiedzialność za ich edukację. Gromadząc fundusze pochodzące z dobrowolnych składek i darowizn, przeznaczamy je w całości na realizację działań wspierających nasze dzieci w zdobywaniu wiedzy, takich jak m.in.: zakup pomocy dydaktycznych, książek, nagród w konkursach i zawodach sportowych. Zapewniamy jednocześnie, że wszyscy uczniowie, na każdym etapie edukacyjnym korzystają z tych środków.

 

W roku szkolnym 2017/2018 wysokość składki wynosi: 30 zł od każdego dziecka