Szkoła Podstawowa nr 4 im. mjr Henryka Sucharskiego

73-110 Stargard Wielkopolska 30 Tel.: (91) 573-39-70
Jesteś tutaj:
  1. Start
  2. Nasz patron

Nasz patron

 

Był maj 1975 roku. Wśród uczniów przeprowadzono plebiscyt na patrona szkoły.
Głosami większości zwyciężył mjr Henryk Sucharski.

Uroczyste nadanie szkole imienia majora Henryka Sucharskiego oraz przekazanie sztandaru odbyło się w dwudziestą rocznicę istnienia placówki (16 października 1976 roku).

 

 

 


 

 

Z tej okazji zakład opiekuńczy (Przedsiębiorstwo Obróbki Metali nr 5 w Stargardzie Szczecińskim)
wykonał tablicę pamiątkową

 i popiersie mjra Henryka Sucharskiego.


W gabinecie historycznym powstała Izba Pamięci Narodowej.

 

Major HENRYK SUCHARSKI (1898 - 1946)
Dowódca Obrony Westerplatte w 1939 roku.


Urodził się 12 listopada 1898 r. W Gręboszowie, w Powiecie Dąbrowa Tarnowska. Po ukończeniu szkoły ludowej w Gręboszowie uczył się w siedmioklasowym gimnazjum w Tarnowie (1909 - 1917) i po uzyskaniu matury odbywał służbę w armii austriackiej (13 II 1917 - 4 XI 1918) w 32. pułku strzelców w Bochni. Ukończył szkołę oficerów rezerwy w Opawie (XI 1917 - II 1918) i został skierowany na front włoski. W Wojsku Polskim (od 7 II 1919) w służbie frontowej był dowódcą drużyny i plutonu 16.pp., dowódcą 2. kompanii batalionu szkolnego 6. dywizji piechoty (II - VII 1920) dowódcą kompanii 22. pułku piechoty w Krakowie (VII 1920 - IX 1928), instruktorem Szkoły Podchorążych w Ostrowi Mazowieckiej (17 IX 1928 - 4 X 1930), dowódcą kompanii 35. pułku piechoty w Brześciu nad Bugiem (4 X 1940 - IX 1938), komendantem Wojskowej Składnicy Tranzytowej na Westerplatte (IX 1938 - 7 IX 1939).

Podczas II wojny światowej, w 1939 roku pod jego dowództwem 182 - osobowa polska załoga Westerplatte stawiała bohaterski opór wielokrotnie silniejszym oddziałom wojska niemieckiego (1 IX - 7 IX 1939). Po kapitulacji przebywał w niewoli niemieckiej w oficerskich obozach jenieckich II B Arnswalde i II D Gross - Born. Po marszu ewakuacyjnym do Lubeki (II 1945) został uwolniony przez armię amerykańską. Wyjechał do Włoch i wstąpił do 2. Korpusu. Mianowany został dowódcą 6. batalionu 2 Brygady Strzelców Karpackich. Zmarł na gruźlicę 30 sierpnia 1946 roku w angielskim szpitalu w Neapolu. Pochowany został na cmentarzu Casamassina koło Bari. Prochy (zgodnie z wolą zmarłego) przeniesiono do kraju i 1 września 1971 roku złożono na Westerplatte, w niszy pod polskim orłem, przygarniającym skrzydłem prochy mjra Henryka Sucharskiego.

 

 

Imię mjra Henryka Sucharskiego lub Bohaterów Westerplatte nosi około 150 szkół w Polsce. Przypominają ich też nazwy setek ulic, placów i skwerów, a nazwisko majora Sucharskiego i nazwa Westerplatte widnieją nawet na burtach statków. Miejsce i imiona jego obrońców stały się cząstką narodowej pamięci.

źródło: http://www.filipini.poznan.pl