Szkoła Podstawowa nr 4 im. mjr Henryka Sucharskiego

73-110 Stargard Wielkopolska 30 Tel.: (91) 573-39-70
Jesteś tutaj:
 1. Start
 2. Aktualności

Aktualności

 1. Zgodnie z art. 13  ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016r.  (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016r.) informuje, że Administratorem Danych Osobowych uczniów jest Szkoła Podstawowa nr 4 w Stargardzie zwany dalej „Administratorem”.
  Można skontaktować się z Administratorem pisząc na adres: Szkoła Podstawowa nr 4,
  ul. Wielkopolska 30, 73-110 Stargard.
  Inspektorem Ochrony Danych Osobowych jest SOFTmar Joanna Marczewska, ul. Limanowskiego 18b/8, 73-110 Stargard, adres e-mail marczewska.asia@gmail.com
 2. Dane uczniów, rodziców/ opiekunów prawnych przetwarzane są na podstawie: Prawa oświatowego z dnia 14 grudnia 2016 r. (Dz. U. z 2017 r., poz. 59) oraz Ustawy o systemie oświaty z dnia 7 września 1991 r. (Dz. U. z 2017 r., poz. 2198) w celu realizacji statutowych zadań dydaktycznych, opiekuńczych i wychowawczych w placówce.
 3. Dane przetwarzane są wyłącznie w zakresie związanym z realizacją powyższego celu. Administrator nie udostępnia danych innym odbiorcom oprócz podmiotów upoważnionych na podstawie przepisów prawa.
 4. Administrator nie zamierza przekazywać danych do państwa trzeciego ani do organizacji międzynarodowych.
 5. Dane nie będą przechowywane dłużej niż jest to konieczne, tj. przez okres określony przepisami prawa.
 6. Rodzic/ opiekun prawny/ uczeń ma prawo żądać od Administratora dostępu do danych osobowych swojego dziecka/ swoich, ich sprostowania, zaktualizowania jak również ograniczyć przetwarzanie danych.
 7. W związku z przetwarzaniem danych osobowych, przysługuje prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego.
 8. Przekazanie danych osobowych ucznia jest wymogiem ustawowym, jest obligatoryjne na mocy przepisów prawa i dotyczy każdego ucznia, wobec którego Administrator realizuje cele opisane w punkcie 2.
 9. W oparciu o przekazane dane osobowe, Administrator nie będzie podejmował zautomatyzowanych decyzji, w tym decyzji będących wynikiem profilowania.

Artykuły

Wycieczka klasy IV a do kręgielni

Klasa IV a wybrała się w tym miesiącu do stargardzkiej kręgielni. Wszyscy świetnie się bawili i doskonalili umiejętność gry w kręgle.-Adamczewska Izabela

Czytaj więcej o: Wycieczka klasy IV a do kręgielni

Wycieczka klas IV na MIĘDZYNARODOWY CMENTARZ WOJENNY

Uczniowie klas IV odwiedzili w tym tygodniu MIĘDZYNARODOWY CMENTARZ WOJENNY założony w 1914 roku i zapoznali się z jego historią. -Adamczewska Izabela

Czytaj więcej o: Wycieczka klas IV na MIĘDZYNARODOWY CMENTARZ WOJENNY

227.ROCZNICA UCHWALENIA KONSTYTUCJI 3 MAJA.

     26 kwietnia odbył się w naszej szkole apel z okazji 227.ROCZNICY UCHWALENIA KONSTYTUCJI  3 MAJA. Apel przygotowali uczniowie klasy IV a pod kierunkiem p. Izabeli Adamczewskiej oraz chór szkolny pod...

Czytaj więcej o: 227.ROCZNICA UCHWALENIA KONSTYTUCJI 3 MAJA.

Dzień Ziemi

 23 kwietnia 2018 obchodziliśmy w szkole Dzień Ziemi. Z tej okazji uczniowie z klasy IVc przygotowali przedstawienie ekologiczne. W przedstawieniu wzięły udział równieżJulia Lewicka i Marysia Kwiatkowska....

Czytaj więcej o: Dzień Ziemi