Szkoła Podstawowa nr 4 im. mjr Henryka Sucharskiego

73-110 Stargard Wielkopolska 30 Tel.: (91) 573-39-70
Jesteś tutaj:
 1. Start
 2. Aktualności

Aktualności

 1. Zgodnie z art. 13  ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016r.  (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016r.) informuje, że Administratorem Danych Osobowych uczniów jest Szkoła Podstawowa nr 4 w Stargardzie zwany dalej „Administratorem”.
  Można skontaktować się z Administratorem pisząc na adres: Szkoła Podstawowa nr 4,
  ul. Wielkopolska 30, 73-110 Stargard.
  Inspektorem Ochrony Danych Osobowych jest SOFTmar Joanna Marczewska, ul. Limanowskiego 18b/8, 73-110 Stargard, adres e-mail marczewska.asia@gmail.com
 2. Dane uczniów, rodziców/ opiekunów prawnych przetwarzane są na podstawie: Prawa oświatowego z dnia 14 grudnia 2016 r. (Dz. U. z 2017 r., poz. 59) oraz Ustawy o systemie oświaty z dnia 7 września 1991 r. (Dz. U. z 2017 r., poz. 2198) w celu realizacji statutowych zadań dydaktycznych, opiekuńczych i wychowawczych w placówce.
 3. Dane przetwarzane są wyłącznie w zakresie związanym z realizacją powyższego celu. Administrator nie udostępnia danych innym odbiorcom oprócz podmiotów upoważnionych na podstawie przepisów prawa.
 4. Administrator nie zamierza przekazywać danych do państwa trzeciego ani do organizacji międzynarodowych.
 5. Dane nie będą przechowywane dłużej niż jest to konieczne, tj. przez okres określony przepisami prawa.
 6. Rodzic/ opiekun prawny/ uczeń ma prawo żądać od Administratora dostępu do danych osobowych swojego dziecka/ swoich, ich sprostowania, zaktualizowania jak również ograniczyć przetwarzanie danych.
 7. W związku z przetwarzaniem danych osobowych, przysługuje prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego.
 8. Przekazanie danych osobowych ucznia jest wymogiem ustawowym, jest obligatoryjne na mocy przepisów prawa i dotyczy każdego ucznia, wobec którego Administrator realizuje cele opisane w punkcie 2.
 9. W oparciu o przekazane dane osobowe, Administrator nie będzie podejmował zautomatyzowanych decyzji, w tym decyzji będących wynikiem profilowania.

Artykuły

DNI KULTURY NARODOWEJ

W dniach 6-10 listopada obchodzimy w naszej szkole Dni Kultury Narodowej

Czytaj więcej o: DNI KULTURY NARODOWEJ

KLASA 1C UCZCIŁA PAMIĘĆ SAPERÓW I SANITARIUSZEK POLEGŁYCH PODCZAS ROZMINOWYWANIA NASZEGO MIASTA

W dniu 30 października 2017 r.  uczniowie klasy 1c udali się wraz z wychowawczynią i rodzicami na cmentarz, aby uczcić pamięć saperów i sanitariuszek poległych podczas rozminowywania naszego miasta. Dzieci...

Czytaj więcej o: KLASA 1C UCZCIŁA PAMIĘĆ SAPERÓW I SANITARIUSZEK POLEGŁYCH PODCZAS ROZMINOWYWANIA NASZEGO MIASTA

lekcja przyrody

Klasa 5b pod kierunkiem pani Moniki Berent - na lekcji przyrody prezentowała prace z projektu "POLSKIE PARKI NARODOWE"

Czytaj więcej o: lekcja przyrody

Pamiętamy o Tych, którzy odeszli

31 października klasa VII b z wychowawcą odwiedziła Stargardzki Cmentarz Komunalny.

Czytaj więcej o: Pamiętamy o Tych, którzy odeszli

Stargardzki Konkurs Religijny o Jasnej Górze

W dniu 26 października odbył się Stargardzki Konkurs Religijny o Jasnej Górze. Konkurs ten związany jest z obchodami 300 rocznicy Koronacji Obrazu Jasnogórskiego.

Czytaj więcej o: Stargardzki Konkurs Religijny o Jasnej Górze