Szkoła Podstawowa nr 4 im. mjr Henryka Sucharskiego

73-110 Stargard Wielkopolska 30 Tel.: (91) 573-39-70
Jesteś tutaj:
 1. Start
 2. Aktualności

Aktualności

 1. Zgodnie z art. 13  ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016r.  (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016r.) informuje, że Administratorem Danych Osobowych uczniów jest Szkoła Podstawowa nr 4 w Stargardzie zwany dalej „Administratorem”.
  Można skontaktować się z Administratorem pisząc na adres: Szkoła Podstawowa nr 4,
  ul. Wielkopolska 30, 73-110 Stargard.
  Inspektorem Ochrony Danych Osobowych jest SOFTmar Joanna Marczewska, ul. Limanowskiego 18b/8, 73-110 Stargard, adres e-mail marczewska.asia@gmail.com
 2. Dane uczniów, rodziców/ opiekunów prawnych przetwarzane są na podstawie: Prawa oświatowego z dnia 14 grudnia 2016 r. (Dz. U. z 2017 r., poz. 59) oraz Ustawy o systemie oświaty z dnia 7 września 1991 r. (Dz. U. z 2017 r., poz. 2198) w celu realizacji statutowych zadań dydaktycznych, opiekuńczych i wychowawczych w placówce.
 3. Dane przetwarzane są wyłącznie w zakresie związanym z realizacją powyższego celu. Administrator nie udostępnia danych innym odbiorcom oprócz podmiotów upoważnionych na podstawie przepisów prawa.
 4. Administrator nie zamierza przekazywać danych do państwa trzeciego ani do organizacji międzynarodowych.
 5. Dane nie będą przechowywane dłużej niż jest to konieczne, tj. przez okres określony przepisami prawa.
 6. Rodzic/ opiekun prawny/ uczeń ma prawo żądać od Administratora dostępu do danych osobowych swojego dziecka/ swoich, ich sprostowania, zaktualizowania jak również ograniczyć przetwarzanie danych.
 7. W związku z przetwarzaniem danych osobowych, przysługuje prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego.
 8. Przekazanie danych osobowych ucznia jest wymogiem ustawowym, jest obligatoryjne na mocy przepisów prawa i dotyczy każdego ucznia, wobec którego Administrator realizuje cele opisane w punkcie 2.
 9. W oparciu o przekazane dane osobowe, Administrator nie będzie podejmował zautomatyzowanych decyzji, w tym decyzji będących wynikiem profilowania.

Artykuły

Poznajemy państwa sąsiadujące z Polską

Lekcja przyrody klasa Va. Projekt - Poznajemy państwa sąsiadujące z Polską.

Czytaj więcej o: Poznajemy państwa sąsiadujące z Polską

Koło przyrodnicze

Poznajemy zasady mikroskopowania i przygotowania preparatów mikroskopowych.

Czytaj więcej o: Koło przyrodnicze

Kolorowanie mapy Polski w bibliotece.

W ramach Dni Kultury Narodowej  w bibliotece  uczniowie mogli włączyć się w akcję kolorowania  mapy  Polski.

Czytaj więcej o: Kolorowanie mapy Polski w bibliotece.

UDZIAŁ KLASY VI A W MIEJSKIEJ GRZE ODCIENIE WOLNOŚCI Z OKAZJI NARODOWEGO ŚWIĘTA NIEPODLEGŁOŚCI

  Dnia 9 listopada 2017 r. uczniowie klasy VI a wraz z wychowawczynią p. Elżbietą Potrykus uczestniczyli w miejskiej grze pt. Odcienie wolności zorganizowanej przez Muzeum Archeologiczno - Historyczne z okazji...
Czytaj więcej o: UDZIAŁ KLASY VI A W MIEJSKIEJ GRZE ODCIENIE WOLNOŚCI Z OKAZJI NARODOWEGO ŚWIĘTA NIEPODLEGŁOŚCI

3b zwiedziła Powiatową Komendę Policji w Stargardzie

7 listopada klasa 3b zwiedziła Powiatową Komendę Policji w Stargardzie. Dzieci udały się do pokoju Techników Kryminalistyki, gdzie technik aspirant sztabowy p.Maciej Sierecki i technik aspirant sztabowy...

Czytaj więcej o: 3b zwiedziła Powiatową Komendę Policji w Stargardzie