Szkoła Podstawowa nr 4 im. mjr Henryka Sucharskiego

73-110 Stargard Wielkopolska 30 Tel.: (91) 573-39-70
Jesteś tutaj:
 1. Start
 2. Aktualności

Aktualności

 1. Zgodnie z art. 13  ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016r.  (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016r.) informuje, że Administratorem Danych Osobowych uczniów jest Szkoła Podstawowa nr 4 w Stargardzie zwany dalej „Administratorem”.
  Można skontaktować się z Administratorem pisząc na adres: Szkoła Podstawowa nr 4,
  ul. Wielkopolska 30, 73-110 Stargard.
  Inspektorem Ochrony Danych Osobowych jest SOFTmar Joanna Marczewska, ul. Limanowskiego 18b/8, 73-110 Stargard, adres e-mail marczewska.asia@gmail.com
 2. Dane uczniów, rodziców/ opiekunów prawnych przetwarzane są na podstawie: Prawa oświatowego z dnia 14 grudnia 2016 r. (Dz. U. z 2017 r., poz. 59) oraz Ustawy o systemie oświaty z dnia 7 września 1991 r. (Dz. U. z 2017 r., poz. 2198) w celu realizacji statutowych zadań dydaktycznych, opiekuńczych i wychowawczych w placówce.
 3. Dane przetwarzane są wyłącznie w zakresie związanym z realizacją powyższego celu. Administrator nie udostępnia danych innym odbiorcom oprócz podmiotów upoważnionych na podstawie przepisów prawa.
 4. Administrator nie zamierza przekazywać danych do państwa trzeciego ani do organizacji międzynarodowych.
 5. Dane nie będą przechowywane dłużej niż jest to konieczne, tj. przez okres określony przepisami prawa.
 6. Rodzic/ opiekun prawny/ uczeń ma prawo żądać od Administratora dostępu do danych osobowych swojego dziecka/ swoich, ich sprostowania, zaktualizowania jak również ograniczyć przetwarzanie danych.
 7. W związku z przetwarzaniem danych osobowych, przysługuje prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego.
 8. Przekazanie danych osobowych ucznia jest wymogiem ustawowym, jest obligatoryjne na mocy przepisów prawa i dotyczy każdego ucznia, wobec którego Administrator realizuje cele opisane w punkcie 2.
 9. W oparciu o przekazane dane osobowe, Administrator nie będzie podejmował zautomatyzowanych decyzji, w tym decyzji będących wynikiem profilowania.

Artykuły

I miejsce Wiktora Salwina i II miejsce Aleksandry Windak w konkursie fotograficznym "Selfie z zabytkiem"

Wystawa pt. "Bastejaania 1978" jest efektem pleneru fotograficznego z udziałem stargardzianki Ani Petridis.  Podczas wernisażu rozstrzygnięto konkurs na najładniejsze selfie z zabytkiem. Wpłynęło 8 zdjęć,...
Czytaj więcej o: I miejsce Wiktora Salwina i II miejsce Aleksandry Windak w konkursie fotograficznym "Selfie z zabytkiem"

Dekorowanie pierniczków - warsztaty kulinarne

     W dniu 8  grudnia 2017 r. uczniowie klasy I- IV brali udział w „Mikołajkowym dekorowaniu pierniczków”

 Dzieci uczestniczyły w warsztatach kilinarnych zorganizowanych i przeprowadzonych pod...

Czytaj więcej o: Dekorowanie pierniczków - warsztaty kulinarne

Marika Kwiatkowska odebrała nagrodę z rąk pani prezydent Ewy Sowy

Marika Kwiatkowska z klasy VII a odebrała z rąk pani prezydent Ewy Sowy nagrodę za zajęcie pierwszego miejsca w 16 Miejskim Konkursie Języka Angielskiego organizowanym przez Młodzieżowy Dom Kultury.

 

Czytaj więcej o: Marika Kwiatkowska odebrała nagrodę z rąk pani prezydent Ewy Sowy