Szkoła Podstawowa nr 4 im. mjr Henryka Sucharskiego

73-110 Stargard Wielkopolska 30 Tel.: (91) 573-39-70
Jesteś tutaj:
 1. Start
 2. Aktualności

Aktualności

 1. Zgodnie z art. 13  ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016r.  (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016r.) informuje, że Administratorem Danych Osobowych uczniów jest Szkoła Podstawowa nr 4 w Stargardzie zwany dalej „Administratorem”.
  Można skontaktować się z Administratorem pisząc na adres: Szkoła Podstawowa nr 4,
  ul. Wielkopolska 30, 73-110 Stargard.
  Inspektorem Ochrony Danych Osobowych jest SOFTmar Joanna Marczewska, ul. Limanowskiego 18b/8, 73-110 Stargard, adres e-mail marczewska.asia@gmail.com
 2. Dane uczniów, rodziców/ opiekunów prawnych przetwarzane są na podstawie: Prawa oświatowego z dnia 14 grudnia 2016 r. (Dz. U. z 2017 r., poz. 59) oraz Ustawy o systemie oświaty z dnia 7 września 1991 r. (Dz. U. z 2017 r., poz. 2198) w celu realizacji statutowych zadań dydaktycznych, opiekuńczych i wychowawczych w placówce.
 3. Dane przetwarzane są wyłącznie w zakresie związanym z realizacją powyższego celu. Administrator nie udostępnia danych innym odbiorcom oprócz podmiotów upoważnionych na podstawie przepisów prawa.
 4. Administrator nie zamierza przekazywać danych do państwa trzeciego ani do organizacji międzynarodowych.
 5. Dane nie będą przechowywane dłużej niż jest to konieczne, tj. przez okres określony przepisami prawa.
 6. Rodzic/ opiekun prawny/ uczeń ma prawo żądać od Administratora dostępu do danych osobowych swojego dziecka/ swoich, ich sprostowania, zaktualizowania jak również ograniczyć przetwarzanie danych.
 7. W związku z przetwarzaniem danych osobowych, przysługuje prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego.
 8. Przekazanie danych osobowych ucznia jest wymogiem ustawowym, jest obligatoryjne na mocy przepisów prawa i dotyczy każdego ucznia, wobec którego Administrator realizuje cele opisane w punkcie 2.
 9. W oparciu o przekazane dane osobowe, Administrator nie będzie podejmował zautomatyzowanych decyzji, w tym decyzji będących wynikiem profilowania.

Artykuły

Zbieramy kasztany

Ogłaszamy zbiórkę kasztanów... piękna pogada zachęca do spacerów, a my zachęcamy do zbiórki kasztanów. Dochód ze sprzedaży przeznaczymy na cele szkoły.

Zbiory przynosimy 1 października 2018...

Czytaj więcej o: Zbieramy kasztany

Spotkanie z wychowawcami klas

Serdecznie zapraszamy Szanownych Rodziców

na spotkania z wychowawcam

17.09.2018 (poniedziałek)

 

GODZINA  16.30

 

GODZINA 17.15

KLASA

SALA

KLASA

SALA

1a

28

1b

28

2a

7

2b

26

2c

26

3b

27

3a

27

4b

23

4a

40

4d

25

4c

Czytaj więcej o: Spotkanie z wychowawcami klas

Wyprawka PIERWSZOKLASISTY

WYPRAWKA PIERWSZOKLASISTY

 

Codziennie dzieci noszą do szkoły przybory i podręcznik/ćwiczenia.

Wyposażenie piórnika:

 • kredki np. bambino ołówkowe grube,

 • ołówki – 2-3 szt.,

 • nożyczki,

 • linijka,

 • temperówka,

 • gumka,

 • klej w sztyfcie (dodatkowy do pozostawienia w szkole, w szufladce).

Obuwie zmienne z jasną podeszwą.

Chusteczki...

Czytaj więcej o: Wyprawka PIERWSZOKLASISTY