Szkoła Podstawowa nr 4 im. mjr Henryka Sucharskiego

73-110 Stargard Wielkopolska 30 Tel.: (91) 573-39-70
Jesteś tutaj:
  1. Start
  2. O szkole

O szkole

Jesienią 1955 roku, po dwuletnich staraniach rodziców rozpoczęto budowę Szkoły Podstawowej nr 4. Budynek oddano do użytku dnia 1 września 1956 roku. W pierwszym roku istnienia placówki uwaga pracowników skupiona była nie tylko na pracy dydaktyczno-wychowawczej, ale również na sprawach organizacyjnych.

 


zdjęcie szkoły z tamtego okresu

 

W roku szkolnym 1961/1962 szkoła wzbogaciła się o pracownię zajęć praktyczno-technicznych. Kolejnym przedsięwzięciem podjętym ku polepszeniu wrunków lokalowych było dobudowanie w czynie społecznym jednego skrzydła budynku szkolnego.

W dwudziestą rocznicę istnienia, 16 pażdziernika 1976 roku szkole nadano imię legendarnego dowódcy na Westerplatte.Tego dnia szkoła otrzymała też sztandar, na którego awersie widniało godło państwowe z napisem: "Wszystko Tobie ukochana Ziemio".Na rewersie stylizowany zarys zatoki Puckiej i punkt Westerplatte, oraz napis Szkoła Podstawowa Nr4 imienia majora Henryka Sucharskiego. Otwarto również izbę pamięci narodowej.

 Przez cały czas funkcjonowania placówki kierownictwo i pracownicy szkoły starali się o rozwijanie bazy szkoły.

Do roku szkolnego 1999/2000 realizowano ośmioklasową naukę, wraz z reformą oświaty szkoła stała się
sześcioklasową Szkołą Podstawową.