Szkoła Podstawowa nr 4 im. mjr Henryka Sucharskiego

73-110 Stargard Wielkopolska 30 Tel.: (91) 573-39-70
Jesteś tutaj:
  1. Start
  2. Logopedia

Logopedia

LOGOPEDIA

 Zajęcia logopedyczne w szkole prowadzi p. Paulina Masłowska-Tuka


Logopeda zajmuje się kształtowaniem prawidłowej mowy, zapobieganiem powstawania wad wymowy, likwidowaniem błędów i korekcją wad, a także nauczaniem mowy w przypadku jej braku lub utraty.

 

Zakres pomocy logopedycznej dla uczniów:

Na początku każdego roku szkolnego przeprowadzana jest diagnoza logopedyczna dzieci z klas pierwszych oraz u dzieci posiadających opinię Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej. W każdym przypadku diagnozowane są dzieci po zgłoszeniu problemu przez nauczyciela lub rodziców.
Przez cały rok szkolny odbywają się indywidualne i grupowe  zajęcia logopedyczne z dziećmi mającymi nieprawidłową wymowę. Po każdych zajęciach  dzieci otrzymują do domu materiał językowy. Rodzice powinni zadbać o to alby ich pociechy codziennie utrwalały ćwiczone głoski (najlepiej po przez zabawę!) J.  Włączenie się rodziców w proces terapii gwarantuje lepsze wyniki, szybsze zautomatyzowanie się prawidłowej wymowy w mowie spontanicznej.  Rodzice mogą korzystać z konsultacji i porad logopedycznych w ciągu trwania całego cyklu terapii mowy, po uprzednim ustaleniu terminu z logopedą. O zakończeniu terapii logopedycznej decyduje ocena stanu prawidłowości wymowy dokonana wspólnie przez logopedę i rodziców.

 

 

INFORMACJE DLA RODZICÓW 

Na każde zajęcia przynosimy:

  • zeszyt w 3 linie
  • teczka na kserokopie
  • ołówek
  • gumka
  • temperówka
  • kredki
  • napój
  • dobry humor!!! 

Jak powinien przebiegać rozwój mowy na poszczególnych etapach.

 

WIEK DZIECKA

ARTYKULACJA GŁOSEK

pierwsze miesiące życia

powstają przypadkowe dźwięki tzw. głużenie

ok. 6 miesiąca życia

powtarzanie usłyszanych dźwięków tzw. gaworzenie

1-2 rok życia

pojawiają się pierwsze wyrazy: mama, tata, baba

dziecko wymawia spółgłoski ustne: a,o,e,i,u,y

oraz spółgłoski: p, b, m, d, t, n,

a także zmiękczone: pi, bi, mi

2-3 rok życia

pojawiają się proste zdania,

dziecko wymawia samogłoski nosowe: ę, ą

i spółgłoski: w, f, wi, fi, ś, ź, ć, dź, ń, l, li, k, g, ch, ki, gi, chi, j, ł,

pojawiają się spółgłoski: s, z, c, dz

4-5 rok życia

pojawia się głoska r oraz głoski: sz, ż, cz, dż

5-6 rok życia

utrwalone są głoski: sz, ż, cz, dż

7 rok życia

technika mówienia opanowana

 

W jaki sposób możemy wspierać rozwój mowy dziecka?

 

1. Mów do dziecka
Mówienie do dziecka jest najważniejszym elementem wspierania jego rozwoju. Mów dużo i wyraźnie, dbaj o to, żeby używać zróżnicowanego słownictwa i zachęcać dziecko do aktywnego udział w rozmowie.


2. Zadawaj pytania
Niektórzy rodzice nie widzą sensu zadawania pytań dziecku, które jeszcze nie umie na nie odpowiedzieć, jednak jest to dobre ćwiczenie dla każdego dziecka. Zadane pytanie wywołuje u jego odbiorcy szereg reakcji- musi je zrozumieć, pomyśleć o odpowiedzi i ją ułożyć. Możecie ćwiczyć razem z dzieckiem odpowiadanie na proste pytania.


3. Czytaj dziecku
Czytanie dzieciom przynosi szereg korzyści: zaspokaja emocjonalne potrzeby, pomaga zbudować mocną więź między rodzicem a dzieckiem, wspiera rozwój psychiczny dziecka, rozwija jego wyobraźnie, poprawia koncentrację, uczy języka i powiększa zasób jego słownictwa. Możecie wykorzystać też obecne w książce ilustracje i pytać o to co na nich widzi i jakie to jest.

4. Stwarzaj sytuacje, które zachęcą malucha do mówienia
Mowa jest bardzo potężnym narzędziem komunikacji. Próbujcie aranżować sytuacje, w których dziecko zmuszone będzie jej użyć, żeby osiągnąć jakieś korzyści.


5. Pozwól dziecku rysować
Rysowanie, bardzo często skłania dzieci do opowiadania o swoich pracach. Pytane o to co i dlaczego narysowały są bardziej chętne do rozmowy niż kiedy zachęcamy je do opisywania czyichś prac. Im starsze dziecko, tym bardziej skomplikowany świat na kartce i więcej opowieści z nim związanych.

6. Uważnie słuchaj dziecka
Nikt nie lubi mówić, kiedy wie, że nikt go nie słucha. Jeśli więc dziecko zaczyna ci coś opowiadać, postaraj się poświęcić mu maksymalną ilość uwagi, jaką możesz w tym momencie. Dziecko, które wie, że zostanie wysłuchane, chętniej inicjuje rozmowę.

7. Wspieraj pewność siebie dziecka
Dziecko pewne siebie chętniej zabiera głos. Bardzo często dzieci mało mówią nie dlatego, że nie potrafią, ale z powodu wstydu. Dbaj więc o to, żeby odpowiednio wspierać i chwalić swoją pociechę.

8. Nie używaj spieszczeń
 Kilkuletnie dzieci, do których dorośli wciąż zwracają się jak do maluszków, później zaczynają mówić. Spieszczając, uczymy je nieprawidłowej wymowy, zniekształconych słów i niepoprawnych konstrukcji.

 

9. Nie wyśmiewaj mowy dziecka
Dzieci, które nie potrafią poprawnie wymawiać wszystkich głosek, bardzo często zabawnie zniekształcają wyrazy albo używają ich w nieodpowiednim kontekście. Czasami, wychodzi im to tak zabawnie, że trudno powstrzymać się od śmiechu. Czym innym jest jednak życzliwy uśmiech, a czym innym wyśmiewanie dziecka i wielokrotne powtarzanie jego błędu. Drwiny z dziecka mogą skutecznie zniechęcić go do głośnego wypowiadania się.

10. Ogranicz dziecku czas spędzany przed ekranem
Lekarze łączą wzrost liczby dzieci mających problemy z mową ze zwiększoną ekspozycją na telewizję i gadżety elektroniczne. Dzieci, spędzające dużo czasu przed ekranem, nie doskonalą swoich umiejętności komunikacji, ponieważ nie mają takiej potrzeby!!!!!