Szkoła Podstawowa nr 4 im. mjr Henryka Sucharskiego

73-110 Stargard Wielkopolska 30 Tel.: (91) 573-39-70

Akademia Młodego Kucharza

Od bieżącego roku szkolnego w naszej szkole zaczęło funkcjonować nowe koło zainteresowań „Koło Młodego Kucharza” prowadzone przez panią Beatę Kaniowską. W zajęciach uczestniczy 11 uczniów, którzy uczą się przygotowywania prostych potraw, poznają zasady żywienia oraz kształtują prozdrowotne nawyki żywieniowe, uczą się nakrywać do stołu i poznają zasady zachowania się przy stole.Artykuły