Szkoła Podstawowa nr 4 im. mjr Henryka Sucharskiego

73-110 Stargard Wielkopolska 30 Tel.: (91) 573-39-70

Ślubowanie uczniów klas pierwszych

W dniu 13 października w poczet społeczności szkolnej zostali włączeni uczniowie klas pierwszych. W obecności rodziców, wychowawców i dyrekcji szkoły złożyli uroczyste ślubowanie przed Sztandarem Szkoły. Ślubowali: uczyć się pilnie i szanować wszystkich, którzy pracują w szkole, być dobrymi kolegami a swoją nauką i zachowaniem sprawiać radość rodzicom i nauczycielom.