Szkoła Podstawowa nr 4 im. mjr Henryka Sucharskiego

73-110 Stargard Wielkopolska 30 Tel.: (91) 573-39-70

I Międzyszkolny Ekologiczny Konkurs Języka Angielskiego English & Ecology

     16. maja w Szkole Podstawowej nr 4 odbył się I Międzyszkolny Ekologiczny Konkurs Języka Angielskiego English & Ecology. Konkurs składał się z dwóch etapów: oceniany był film lub plakat zawierający przekaz propagujących ekologiczne postawy w życiu codziennym np.: ograniczanie zużycia energii elektrycznej, zabieranie na zakupy torby wielorazowego użytku, ograniczanie zużycia wody, używanie w swoim gospodarstwie domowym energooszczędnych żarówek, segregowanie domowych odpadów, wyłączanie z prądu nieużywanego sprzętu elektronicznego, zbierania surowców wtórnych: szkła, puszek, makulatury oraz test z języka angielskiego.

   

 W konkursie wzięli udział uczniowie stargardzkich szkół podstawowych. Konkurs organizowany był przy współpracy z Wydziałem Inżynierii i Ochrony Środowiska Urzędu Miasta Stargard i objęty został patronatem prezydenta Sławomira Pajora. Laureaci konkursu:


Dominik Drabik, SP 4 - miejsce 3, Wiktor Marchewka, SP 7 - miejsce 2, Aleksandra Tyczkowska, SP 7, miejsce 1.


Cele konkursu:
- rozwijanie u uczniów zainteresowania nauką języka angielskiego,
- propagowanie postaw ekologicznych w życiu codziennym,
- kształtowanie kreatywnych i zaangażowanych postaw uczniów wobec środowiska naturalnego,
- podniesienie świadomości językowej i ekologicznej uczniów.


Naszą szkołę reprezentowali: Amelia Grzelka z VIa, Dominik Drabik z VIa, Michał Sierecki z VIa i Marcel Pieszko z VIb.


Organizator konkursu Monika Metyk-Lewicka