Szkoła Podstawowa nr 4 im. mjr Henryka Sucharskiego

73-110 Stargard Wielkopolska 30 Tel.: (91) 573-39-70

MIĘDZYSZKOLNY KONKURS dla klas IV pod hasłem ,, ZDROWY ŚWIAT – ZDROWY CZŁOWIEK ‘’.

SZKOLA PODSTAWOWA nr 6  w STARGARDZIE po raz kolejny zorganizowała MIĘDZYSZKOLNY KONKURS  dla klas IV pod hasłem ,, ZDROWY ŚWIAT – ZDROWY CZŁOWIEK ‘’.

Konkurs odbył się  w dniu 20 kwietnia.

Tematyka konkursu obejmowała m.in. :

-sposoby dbania o swoje zdrowie i bezpieczeństwo,

-znaczenie czystego powietrza i wody dla życia i zdrowia człowieka,

-sposoby dbania o środowisko .

Uczniowie rozwiązywali krzyżówki, rebusy , odpowiadali na pytania ustne i pisemne

NASZĄ SZKOŁĘ REPREZENTOWALI UCZNIOWIE KLASY IV A w składzie :

- KINGA GARNOWSKA

- KUBA JESKE

- ZOSIA KRUPA

Bardzo nam miło , że nasze dzieci po raz kolejny zajęły w tym konkursie I MIEJSCE.

UCZNIOWIE OTRZYMALI PUCHAR i dyplom dla szkoły oraz  indywidualnie dyplomy i nagrody książkowe . SERDECZNE GRATULACJE I PODZIĘKOWANIA ZA WŁOŻONĄ PRACĘ .

                           Uczniów do konkursu przygotowała nauczyciel przyrody Regina Turakiewicz