Szkoła Podstawowa nr 4 im. mjr Henryka Sucharskiego

73-110 Stargard Wielkopolska 30 Tel.: (91) 573-39-70

ZAPISY DO GRUP ZEROWYCH w roku szkolnym 2015/2016

W tym roku obowiązkiem przygotowania przedszkolnego objęte są dzieci urodzone w roku 2010.

 

Do grup zerowych przyjmuje się dzieci:

 

1. zamieszkałe w obwodzie szkoły. Rodzice tych dzieci zobowiązani są do złożenia karty zgłoszenia w sekretariacie szkoły

- do 15. 03. 2015 r. wzór do pobrania w sekretariacie szkoły lub do pobrania tutaj

 

 2. w przypadku gdy szkoła dysponuje wolnymi miejscami,  na wniosek rodziców /prawnych opiekunów/ -zamieszkałe poza obwodem szkoły. Rodzice tych dzieci zobowiązani są do złożenia podania w sekretariacie szkoły do - 15.03.2015 r. wzór do pobrania w sekretariacie szkoły.

   

Przydział do poszczególnych oddziałów ogłoszony zostanie po 25. 08. 2015 r.

    

WAŻNE !!!W przypadku podjęcia decyzji o nauce dziecka w przedszkolu lub w szkole w innym obwodzie, rodzice (prawni opiekunowie) zobowiązani są do powiadomienia szkoły o miejscu realizacji obowiązku szkolnego przez ich dziecko.