Szkoła Podstawowa nr 4 im. mjr Henryka Sucharskiego

73-110 Stargard Wielkopolska 30 Tel.: (91) 573-39-70

Załóż odblask-świeć przykładem

Dnia 27.11.2015 r. uczniowie klasy 3 a  włączyli się do akcji zorganizowanej prze Powiatową Radę Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego pod hasłem : "Załóż odblask - świeć przykładem".

Wychowawca klasy, Beata Kowbe

Również  klasa 2d włączyła się w tą kampanię społeczną. W tym dniu chcieliśmy pokazać ważną rolę elementów odblaskowych.  W czasie lekcji uczniowie wypowiadali się na temat bezpieczeństwa ruchu drogowego, ze szczególnym naciskiem na używanie elementów odblaskowych. Dzieci uświadomiły sobie, że noszenie odblasków przez pieszych może znacznie poprawić bezpieczeństwo na drogach. Na koniec zajęć każdy uczeń otrzymał zawieszki odblaskowe i przymocował je do plecaka z postanowieniem, że pozostaną one tam na zawsze, że na pewno nie będzie to akcja jednorazowa.

Wychowawca klasy, Urszula Wawrzyszko