Szkoła Podstawowa nr 4 im. mjr Henryka Sucharskiego

73-110 Stargard Wielkopolska 30 Tel.: (91) 573-39-70

Wystawa

W październiku odbyła się coroczna wystawa organizowana dla uczniów klas pierwszych związana z patronem naszej szkoły -majorem Henrykiem Sucharskim. Uczniowie klasy IIa, IIIb i Vc zaprezentowali wiersze związane z bohaterską obroną  Westerplatte oraz z postacią majora Sucharskiego. Pierwszoklasiści dowiedzieli się  wielu ciekawych informacji o patronie naszej szkoły i z zainteresowaniem wysłuchali kilku wierszy.Organizatorkami wystawy są p. Izabela Adamczewska i p. Renata Samsonik