Szkoła Podstawowa nr 4 im. mjr Henryka Sucharskiego

73-110 Stargard Wielkopolska 30 Tel.: (91) 573-39-70

Wojewódzkiego Konkursu Historycznego „Moja mała ojczyzna, moja miejscowość , mój region”

W dniu 12 maja 2017 roku odbyła się Gala Finałowa XVII  edycji Wojewódzkiego Konkursu Historycznego  „Moja mała ojczyzna, moja miejscowość , mój region” .

 W tym roku szkolnym uczniowie musieli wykazać się znajomością historii Pomorza w XVI i XVII wieku (w pierwszym etapie) i napisać wypracowanie na temat wystawy znajdującej się w Muzeum Narodowym w Szczecinie pt. „ Złoty wiek Pomorza”. Do drugiego etapu zakwalifikowały się cztery uczennice naszej szkoły. Po podsumowaniu obu etapów dziewczynki uzyskały następujące tytuły:

  • Dalia Aghmane  - laureatka pierwszego miejsca
  • Weronika Puciato- - laureatka drugiego miejsca
  • Klaudia Wyrwał –laureatka trzeciego miejsca
  • Natalka Lewandowska –finalistka.

Uczestnicy tej kategorii wiekowej (klasy IV-VI) otrzymują  również tytuł Dziennikarza Roku. W tym roku szkolnym taki tytuł- za najciekawszą  pracę pisemną- uzyskała Dalia Aghmane.

Wszystkim uczestniczkom gratuluję i życzę dalszych sukcesów- opiekun Izabela Adamczewska