Szkoła Podstawowa nr 4 im. mjr Henryka Sucharskiego

73-110 Stargard Wielkopolska 30 Tel.: (91) 573-39-70

Międzyszkolny Konkurs Matematyczny klas III – „Matematyka na wesoło”

Na zdjęciu reprezentacja SP 5 w składzie: Michał Pietraszak, Olaf Rudnicki, Paweł Kędzierski.

Opiekunem zwycięskiej drużyny jest pani Bożena Skwira. 

    

 Wzorem lat ubiegłych w roku szkolnym 2016/17 odbył się XXIII Międzyszkolny Konkurs Matematyczny klas III pod hasłem „Matematyka na wesoło”. Celem konkursu było rozwijanie zainteresowań matematycznych dzieci w młodszym wieku szkolnym, pogłębianie wiedzy i umiejętności, wdrażanie do pozytywnej rywalizacji i połączenie nauki z zabawą. Uczniowie pracowali  w trzyosobowych zespołach, zdobywając punkty dla swojej szkoły. Rozwiązywali różnorodne zadania matematyczne stymulujące rozwój zdolności poznawczych dziecka, wyzwalające jego twórczość i samodzielne myślenie.     

     W konkursie wzięło udział sześć szkół ze Stargardu. Zwycięzcami okazali się uczniowie Szkoły Podstawowej nr 5. Uczniowie Szkoły Podstawowej nr 7 zajęli miejsce II, a Uczniowie ze Szkoły Podstawowej nr 4 zajęli  miejsce III.

      Uczestnicy konkursy otrzymali nagrody książkowe, pamiątkowe dyplomy i słodycze ufundowane przez Radę Rodziców naszej szkoły.

     Na zdjęciu reprezentacja

Organizatorkami konkursu były nauczycielki Katarzyna Skorupa i Ewa Wiśniewska.                                                                            

                  

                                                                         Serdecznie gratulujemy !