Szkoła Podstawowa nr 4 im. mjr Henryka Sucharskiego

73-110 Stargard Wielkopolska 30 Tel.: (91) 573-39-70

XXIII Międzyszkolny Konkurs Przyrodniczo – Ekologiczny

XXIII Międzyszkolny Konkurs Przyrodniczo – Ekologiczny

 „Czy znasz Morze Bałtyckie i Wybrzeże Szczecińskie”

Zakres wiedzy i umiejętności konkursowych obejmował zagadnienia:

- geografia Bałtyku,

- flora i fauna Bałtyku,

- państwa bałtyckie,

- Bałtyk jako obszar działalności człowieka,

- Wybrzeże Szczecińskie,

- ochrona przyrody wskazanych terenów,

- terminy i pojęcia z zakresu ekologii.

    Naszą szkołę reprezentowali uczniowie:

  • Wojtek Bieleninik  - kl. VI a,
  • Hubert Goławski   - kl. VI b ,

 

Hubert Goławski   zajął indywidualnie I miejsce a drużynowo uczniowie zdobyli II miejsce.

Uczniowie otrzymali dyplomy i nagrody książkowe.

 

Gratulacje i podziękowania za włożoną pracę.

 

Opiekun koła przyrodniczego – Regina Turakiewicz