Szkoła Podstawowa nr 4 im. mjr Henryka Sucharskiego

73-110 Stargard Wielkopolska 30 Tel.: (91) 573-39-70

II Międzyszkolny Ekologiczny Konkurs Języka Angielskiego English & Ecology

28 kwietnia 2017 roku w Szkole Podstawowej nr 4 odbył się II Międzyszkolny Ekologiczny Konkurs Języka Angielskiego English & Ecology. Konkurs ten odbył się dzięki współpracy z Wydziałem Inżynierii i Ochrony Środowiska Urzędu Miasta Stargard. Konkurs składał się z dwóch  etapów: oceniany był film lub plakat zawierający przekaz propagujący ekologiczne postawy w życiu codziennym np.: ograniczanie zużycia energii elektrycznej, zabieranie na zakupy torby wielorazowego użytku, ograniczanie zużycia wody, używanie w swoim gospodarstwie domowym energooszczędnych żarówek, segregowanie domowych odpadów, wyłączanie z prądu nieużywanego sprzętu elektronicznego, zbierania surowców wtórnych: szkła, puszek, makulatury oraz test z języka angielskiego. W konkursie wzięło udział 20 uczniów stargardzkich szkół podstawowych. Organizatorem konkursu jest Monika Metyk - Lewicka.  Cele konkursu były następujące:

  • rozwijanie u uczniów zainteresowania nauką języka angielskiego,
  • propagowanie postaw ekologicznych w życiu codziennym,
  • kształtowanie kreatywnych i zaangażowanych postaw uczniów wobec środowiska naturalnego,
  • podniesienie świadomości językowej i ekologicznej uczniów.

Naszą szkołę reprezentowała drużyna w składzie: Martyna Kłyszejko, Maja Stolarczyk, Wojtek Bieleninik i Marcel Ubych z VI a.

Laureatami konkursu zostali:

  • Drużyna ze Szkoły Podstawowej nr 7 -  I miejsce
  • Drużyny ze Szkoły Podstawowej 4 i Szkoły Podstawowej nr 6 ex aequo – II miejsce
  • Drużyny ze Szkoły Podstawowej 8 i Szkoły Podstawowej nr 3 ex aequo  – III miejsce