Szkoła Podstawowa nr 4 im. mjr Henryka Sucharskiego

73-110 Stargard Wielkopolska 30 Tel.: (91) 573-39-70

Festiwal Języków Obcych

29 marca  odbył się Festiwal Języków Obcych. W ramach tego Festiwalu uczniowie stargardzkich szkół podstawowych brali udział w konkursie językowym. Naszą szkołę reprezentowali Marika Kwiatkowska z VI b, Emil Tadaszak z VI c i Adam Ratajczak z VI b. Wydarzenie to było wielkim sukcesem dla naszej szkoły, ponieważ II miejsce zajął Emil Tadaszak, a I miejsce Marika Kwiatkowska. Całej reprezentacji gorąco gratulujemy i jednocześnie przypominamy, że Marika Kwiatkowska w konkursie języka angielskiego organizowanym przez Zachodniopomorskie Kuratorium Oświaty uzyskała tytuł Laureatki zajmując dziesiąte miejsce w etapie wojewódzkim.