Szkoła Podstawowa nr 4 im. mjr Henryka Sucharskiego

73-110 Stargard Wielkopolska 30 Tel.: (91) 573-39-70

„Twój Szczęśliwy Numerek” – audycja radiowa w Twoje Radio Stargard

Nasza szkoła przystąpiła do współpracy z Radiem Stargard. W ramach współpracy w dniach od 02.11.2016r do 30.06.2016r. codziennie w czasie porannej audycji zostanie wylosowany „Twój Szczęśliwy Numerek”. Uczeń, który w swojej klasie przypisany będzie miał w dzienniku klasowym wylosowany numer, podlega w danym dniu (dniu losowania) „ochronie” polegającej na tym, że nie jest pytany.