Szkoła Podstawowa nr 4 im. mjr Henryka Sucharskiego

73-110 Stargard Wielkopolska 30 Tel.: (91) 573-39-70

Dni Kultury Narodowej -konkurs plastyczny dla uczniów I-III POLSKA-MOJA OJCZYZNA

7 Listopada p.Grażyna Piechota przeprowadziła konkurs plastyczny w klasach I-III  POLSKA-MOJA OJCZYZNA . Prace zostały  wywieszone na korytarzu pierwszego piętra a także wykorzystane do prezentacji multimedialnej pod tym samym tytułem. Oto wyróżnieni uczniowie: Małgorzata Sałapata, Nadzieja Sobolewska, Wiktor Salwin, Amelia Masłowska, Dominika Grabowska, Hanna Bieleninik, Julia Bartoszewicz, Daria Wilk.