Szkoła Podstawowa nr 4 im. mjr Henryka Sucharskiego

73-110 Stargard Wielkopolska 30 Tel.: (91) 573-39-70

MIĘDZYNARODOWY DZIEŃ JĘZYKA OJCZYSTEGO

,, Mowa nasza jest pod opieką prawa i strażą pokoleń, kto swoją mowę lekceważy,
ten jest cudzoziemcem na własnej ziemi, ten nie ma ducha przodków."
                                                                                                               Tadeusz Czacki
 
Z tej okazji dnia 21 lutego 2018 r. w naszej szkole przeprowadzono w klasach III - VII
- konkurs językowy pt. ABC ... o języku ojczystym o tytuł KLASOWEGO MISTRZA JĘZYKA OJCZYSTEGO
- konkurs na wzorowy zeszyt do języka polskiego
Celem Szkolnego Dnia Języka Ojczystego jest:
popularyzowanie poprawnej polszczyzny na co dzień,
- podnoszenie kultury języka polskiego w mowie i piśmie,
- rozwijanie zainteresowań uczniów językiem jako składnikiem dziedzictwa narodowego,
- stworzenie szansy każdemu uczniowi zdobycia sukcesu.
Ogłoszenie wyników i uroczyste wręczenie dyplomów nastąpi 21 marca 2018 r. podczas  IV Przeglądu Spektakli Teatralnych klas IV - VII.
                                                                     Organizatorki:
                                                                                   klasy III - Grażyna Piechota
                                                                                   klasy IV - VII Elżbieta Potrykus