Szkoła Podstawowa nr 4 im. mjr Henryka Sucharskiego

73-110 Stargard Wielkopolska 30 Tel.: (91) 573-39-70

Z wizytą w muzeun

W styczniu uczniowie trzech klas szóstych i jednej czwartej wybrali się z wizytą do stargardzkiego muzeum. Uczniowie klasy IV byli na wystawie i zajęciach dydaktycznych dotyczących średniowiecznego Stargardu.Dowiedzieli się jak żyli dawni stargardzianie, gdzie mieszkali, czym się zajmowali.

Uczniowie klas VI zapoznali się z historią Stargardu i jego mieszkańców w okresie II wojny światowej oraz po jej zakończeniu.Adamczewska Izabela