Szkoła Podstawowa nr 4 im. mjr Henryka Sucharskiego

73-110 Stargard Wielkopolska 30 Tel.: (91) 573-39-70

Świąteczne życzenia

Dzisiaj jest ten rodzaj ciszy,

Że każdy wszystko usłyszy:

I sanie w obłokach mknące,

I gwiazdy na dach spadające,

A wszędzie to ufne czekanie.

 Czekajmy - dziś cud się stanie.

To właśnie tego wieczoru,

gdy wiatr zimnym śniegiem dmucha

- w serca złamane i smutne,

cicha wstępuje otucha.

To właśnie tego wieczoru,

od bardzo wielu już wieków,

pod dachem tkliwej kolędy,

 Bóg się rodzi w człowieku.

Radosnych i pogodnych Świąt Bożego Narodzenia

 oraz pomyślnego Nowego Roku

   życzą pracownicy Szkoły Podstawowej nr4