Szkoła Podstawowa nr 4 im. mjr Henryka Sucharskiego

73-110 Stargard Wielkopolska 30 Tel.: (91) 573-39-70

Zapraszamy chętnych uczniów do udziału w Konkursie "Kangur Matematyczny"

Konkurs odbędzie się w czwartek 15 marca 2018 r.

Chętnych uczniów zapraszamy do zapisywania się u nauczycieli uczących matematyki do dnia 12 stycznia 2018 r.

Opłata za udział w konkursie wynosi 9 zł od osoby. 

Każdy uczeń zgłoszony do konkursu otrzyma nagrodę uczestnictwa - zabawkę edukacyjną "zakręcone druciki".