Szkoła Podstawowa nr 4 im. mjr Henryka Sucharskiego

73-110 Stargard Wielkopolska 30 Tel.: (91) 573-39-70

I SZKOLNY TURNIEJ WIEDZY O POLSCE W KLASACH IV-VII

CZWATREK 9.11.2017 -  w ramach Dni  Kultury Narodowej odbył się I Turniej Wiedzy o Polsce. W imprezie wzięli udział uczniowie klas IV-VII.

Każdą klasę reprezentowały  dwie osoby. Konkurs został podzielony na dwie tury, uczestnicy wybierali numer pytania i po krótkiej naradzie udzielali odpowiedzi. Zagadnienia dotyczyły znajomości ortografii, przysłów polskich, historii naszego państwa oraz wiadomości przyrodniczych. Zwyciężyła para z  klasy VId, którą reprezentowała Sandra Pośpiech i Magdalena Woźnicka, drugie miejsce zajęła Hanna Bieleninik i Wiktoria Stępczyńska z klasy IVd, III miejsce przypadło w udziale Zuzannie Maliszewskiej i Adrianowi Wojtalikowi z klasy Va. Organizatorki imprezy pani Marta Dłużak-Pluta oraz pani  Monika Maliszewska składają gratulacje i zapraszają do udziału w turnieju za rok!