Szkoła Podstawowa nr 4 im. mjr Henryka Sucharskiego

73-110 Stargard Wielkopolska 30 Tel.: (91) 573-39-70

Uroczystość ślubowania uczniów klas pierwszych

Uczniowie klas pierwszych uroczyście ślubowali.

Pasowanie na ucznia to jedno z najważniejszych wydarzeń w życiu ucznia klasy pierwszej. W naszej szkole uroczyście do społeczności szkolnej zostali włączeni uczniowie trzech klas pierwszych. Po ślubowaniu przed Sztandarem Szkoły w obecności wychowawców i rodziców zostali pasowani na ucznia naszej szkoły. Życzymy im samych radosnych chwil i mnóstwa sukcesów.